BANEBYEN NORD - VIBORG

For godt 4 år siden erhvervede CALUM de gamle fabriksarealer og fabriksbygninger fra Vestas.
Tidligere blev der produceret møllehuse til placering på toppen af vindmøllerne. Det industrielle islæt af arealet var således markant.
I dag er det totalt ændret, og der er opført 100 plejehjemspladser, og de store industrihaller er omdannet til et levende miljø for studerende, da de i dag bl.a. huser Viborg Produktionsskole og GAME Streetmekka.

På arealerne ud mod Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej etables et nyt centerområde, hvor der bl.a. opføres en 2.200 m2 stor ny MENY butik, som står færdig til november 2018. Med den særdeles facadestærke beliggenhed ud mod en af Viborgs mest trafikale indfaldsveje vil det helt sikker være et attraktivt sted at etablere sig, og vi har fortsat ledige arealer til salg, som vil kunne udnyttes til både erhverv og boligformål.
Området op mod Gyldenrisvej forventer vi at udnytte til boligformål. Begge områder kommer til at ligge op ad den nye hærvejssti, som etableres fra midtbyen ind over banebyen mod syd og vil krydse Indre Ringvej lige syd for vores arealer.

For yderligere informationer omkring området og mulighederne, er du velkommen til at kontakte
salgschef Morten Nielsen - tlf. 27 63 28 64 - mail: mn@calum.dk

 

© 2015 CALUM A/S