Fremragende beliggenhed ved Viborgs centrale færdselsåre – og god plads.

BANEBYEN NORD - VIBORG

For godt 3 år siden erhvervede CALUM de gamle fabriksarealer og fabriksbygninger fra Vestas. Tidligere blev der produceret møllehuse til placering på toppen af vindmøllerne. Det industrielle islæt af arealet var således markant.

I dag er der 100 plejehjemspladser under udvikling, og de store industrihaller er omdannet til et levende miljø for studerende, da de i dag bl.a. huser Viborg Produktionsskole.

Vi har stadig ledige arealer, som vi forventer får en blandet udnyttelse afl både erhverv og boligformål.
På arealerne ud mod Marsk Stigs Vej og Indre Ringvej forventer vi at etabler et nyt centerområde til bl.a. detailbutikker og liberalt erhverv mv. Med den særdeles facadestærke beliggenhed ud mod en af Viborgs mest trafikale indfaldsveje, vil det helt sikker være et attraktivt sted at etablere sig.

Området op mod Gyldenrisvej forventer vi at udnytte til boligformål. Begge områder kommer til at ligge op ad den nye hærvejssti, som etableres fra midtbyen ind over banebyen mod syd og vil krydse Indre Ringvej lige syd for vores arealer.

For yderligere information omkring bygge- og etableringsmulighederne, kontakt:
Morten Nielsen - tlf. 27 63 28 64 - mail: mn@calum.dk

© 2015 CALUM A/S