SAMPENSION

“I Sampension har vi lavet transaktioner med CALUM flere gange. Vi har således mødt CALUM i alle faser af en stor byggesag lige fra aftaleindgåelse, styring af byggeri og ikke mindst aflevering af det færdige byggeri.

CALUM har i alle faser udvist stor professionalisme og taget ansvar for, at vi som aftager af projekterne har følt os betrygget i, at alle forudsætninger er opfyldt.

Vi er tilfredse med samarbejdet med CALUM, og vil gerne samarbejde omkring ejendomsprojekter- og transaktioner med dem igen.”

Torbjørn Lange
Head of Real Estate & Infrastructure at Sampension