DADES

”I Dades har vi overtaget et projekt i Køge, som er udviklet og gennemført af CALUM. Der var mange udfordringer undervejs, som øgede vores respekt for CALUM. Selv om de eksempelvis måtte hjemtage og selv gennemføre alle entrepriserne, formåede de at aflevere et mangelfrit projekt til os – og endda tidligere end lovet. Vi vil gerne samarbejde med CALUM igen.”

Boris Nørgaard Kjeldsen – Adm. direktør