FOR DE TEKNISK INTERESSEREDE

Solceller er ikke noget nyt og helt bestemt kommet for at blive. Den første virkende solcelle blev opfundet i 1884 af amerikaneren Charles Fritts med en effekt på omkring 1% af solens energi. Faktisk er livet selv udviklet omkring den solbaserede fotosyntese for 3,7 mia. år siden, så det er ikke helt forkert at påstå, at det at omdanne solens energi til nyttig energi, altid har omgivet os. Det første solcellepanel blev udviklet i 1954, og fra omkring 1990 er det bare gået stærkt. Udviklingen går mod stadig mere effektive solcelleanlæg opstillet til en stadig lavere pris.

Hvordan virker en solcelle?

Solceller omsætter solens strålingsenergi til jævnstrøm (DC) ved hjælp af den fotoelektriske effekt. Sollysets fotoner rammer elektronerne i solcellen (halvleder), som bryder løs ved den tilførte energi, og bevæger sig primært mod forsiden (p-n overgang). Solcellen er opbygget som en krystallinsk siliciumcelle (halvleder) og er belagt med en tynd metalfilm på for- og bagside, som virker som plus- og minuskontakter. Ved at opsamle elektronerne på solcellens forsidekontakter kan de ledes gennem en ledning, tilbage til bagsiden og atter tilføres energi fra sollyset, og aflevere strømmen (få en pære til at lyse).

Hvorfor producere strøm?

Fordi Solenergi er den billigste ressource til at frembringe elektricitet, (IEA World Energy Outlook 2020). Strømforbruget forventes at fordobles i EU fra 2022-2030 og 4-dobles fra 2022-2040. (Solar Power Europe, Outlook 2022-2026).
DK´s forbrug har været stort set konstant fra 2000-2018 – et med niveau på ca. 32 TWh, stigende til omkring 40 TWh i 2022. Der forventes en 5 dobling af dette i 2050 (200 TWh) (ING 2023-01-14).

Hvad sker der med strømmen fra solcelleparkerne?

Strøm fra solcelleparker leveres til nettet på basis af etablerede tilslutningsaftaler med henholdsvis Netselskab (ca. 60 forskellige i DK) og transmissionsselskab (Statsejede Energinet (SOV). Netselskaberne ejer ledningsnettet fra transmissionsnettet og ud til forbrugeren.  Energinet ejer og driver det danske eltranmissionsnet, og fastlægger tarif- og afgiftsniveau, under Energistyrelsen og i sidste ende Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.
El (Strøm) er en handelsvare, der handles mellem producenter og forbrugere på tværs af landegrænser, og hvor elnettet reguleres af det offentlige. Strømpriser fastlægges på NORD POOL Spot, og handles på spotmarked eller gennem BtB elhandelsaftaler (PPA, Power Purchase Agreements). Mere end 45 elhandelsselskaber sælger el til de danske forbrugere.

Hvad sker der når solcelleparken er udtjent?

De fleste lejeaftaler indgået i Danmark løber over 30 år. Der er ingen bevægelige dele i en solcellepark, men efter 30 år må anlægget forventes at være teknisk nedslidt. Solcellers virkningsgrad aftager med alderen, og efter 30 år kan en virkning ikke meget over 80% garanteres. Udviklingen går desuden så stærkt, at til den tid må det forventes, at langt mere effektive solceller vil være kommet på markedet. CALUM ENERGY garanterer og stiller sikkerhed for, at solcelleparken tages ud af drift, nedtages og det samlede anlæg fjernes. Naturen genskabes nænsomt i samarbejde med lokalsamfund og kommune. Solcellerne genanvendes med en genanvendelsesgrad oftest på mere end 90%. Glas og rammer adskilles, og gensamles på ny med nye celler (de såkaldte ”Wafers”). Den gennemsnitlige CO2 udledning i hele sin levetid er så lav som 0,02kg./KWh. Det er ca. 50 gange lavere end strøm produceret ved kulkraft. Solcellers samlede klimabelastning i bæredygtighedsregnskabet er således rekordlav.