FOR JORDEJERE

Etablering af solcelleparker er ikke noget nyt forretningsområde i Danmark. Faktisk er det mere end 10 år siden, de første solcelleparker i Danmark så dagens lys. I udlandet ses velfungerende solcelleparker, som har leveret grøn strøm i mere end 40 år. Fremtidens solcelleparker kan også indeholde anlæg til lagring af energi, Smart Grid løsninger, vindmøller, Power-to-X (P2X) med mere.

Hvorfor solcelleparker? Kort sagt er solcelleparker den optimale måde at kombinere driftsøkonomi, grøn omstilling, energiuafhængighed, biodiversitet og beskyttelsen af grundvandet på.

 

DRIFTSØKONOMI

Et samarbejde med CALUM ENERGY omkring solceller udgør et attraktivt alternativ til traditionel planteproduktion. Solcellerne sikrer et stabilt og fast afkast og kan være op til dobbelt så rentabelt eller mere. CALUM ENERGY tilbyder den samarbejdsform der passer dig bedst: Vi kan udvikle sammen, vi tilbyder at leje jorden, eller vi kan tilbyde at købe jorden.


GRØN OMSTILLING

Den grønne omstilling er kommet for at blive, og de bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65%  i 2030 i forhold til 1990 er en realitet. Klimaafgifterne vil ramme landbruget. Det er alene et spørgsmål om hvornår, hvor kraftigt og hvordan. Ved indgangen af 2023 ser CO2 udgiften ud til at lande på omkring 750 DKK/t. Etableringen af en solcellepark i samarbejde med CALUM ENERGY giver dig helt særlige muligheder. Sammen med din landbrugskonsulent kan vi optimere dit CO2 regnskab. Vi kan eksempelvis udtage lavbundsjord, tilplante helt særlige planter, som lagrer rekordmeget CO2 i jorden. Eller noget helt tredje. Sammen hjælper vi med at reducere dit CO2 problem.


ENERGIUAFHÆNGIGHED

Etableringen af en solcellepark i samarbejde med CALUM ENERGY giver dig helt særlige fordele omkring din egen energisituation og behov for elektricitet. Landbrug med store dyrehold har typisk et elektricitetsbehov i millionklassen. Vi tilbyder dig helt særligt favorable aftalevilkår for at aftage den strøm, vi sammen producerer. Og bæredygtig, grøn, vedvarende og certificeret strøm vel at mærke.


BIODIVERSITET

Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden. Vi er kendt, at dyre- og planteliv kan have det svært i det åbne, traditionelt dyrkede landbrug. Den nytiltrådte SVM regering vil jf. regeringsprogrammet ”indføre en samlet lov om natur- og biodiversitet”, som skal bidrage til EU´s biodiversitetsstrategi for 2030. EU-målet er at 30% af EU´s areal skal være beskyttet natur og 10% strengt beskyttet natur. Etableringen af en solcellepark i samarbejde med CALUM ENERGY bidrager direkte til denne målsætning, da denne jf. regeringsprogrammet skal ske i sameksistens med udbygningen af den vedvarende energi.


BESKYTTELSE AF GRUNDVANDET

En solcellepark i drift indeholder ingen bevægelige dele og kræver et minimum af vedligehold. Solcellepanelerne rengøres med regnvand, og der bruges ingen kemikalier af nogen art. Der sprøjtes ikke på området og ved en lejeaftale, hvor det udlejede areal jo stadig tilhører dig, forbedres dit samlede miljø og pesticidregnskab.