FOR NABOER

I CALUM ENERGY vil vi det gode naboskab.

Senest en uge efter aftalegrundlaget er på plads, indkalder vi til afholdelse af det første af en række informations- og dialogmøder. Vi opretter en hjemmeside særligt for projektet, hvor dialogen kan flyde frit og spørgsmål kan stilles. Alle spørgsmål besvares. Informations- og dialogmøderne. finder oftest sted i det lokale forsamlingshus der, hvor det er naturligt at forsamles i lokalområdet. Vi vil gerne fortælle om projektet, og om de forandringer og muligheder det giver. Også i relation til mulige støtte- og kompensationsordninger. Vi udlever og gennemgår relevant materiale, som også placeres på projektets hjemmeside.

Vi har i samarbejde med jordejeren gjort vort yderste for at finde præcist de arealer, som generer mindst, og som samtidig er placeret der, hvor behovet for grøn, bæredygtig og vedvarende strøm er størst. Resultatet af dette samarbejde skal nu trykprøves. Har vi gjort vores arbejde optimalt, eller er der stadig mulige forbedringer, som kan realiseres? Vi ønsker en åben og direkte dialog, hvor vi kalder en spade for en spade, og løsningen er i fokus.

Udfordringen og målet er derfor på en og samme tid at skabe bæredygtige og konkurrencedygtige solcelleparker, og samtidig forbedre biodiversitet, miljøet og naturoplevelsen.

Processen kan desværre være lang, og der er eksempler på, at det kan tage 2-5 år eller mere fra aftale og til byggetilladelse er i hus. Vi har alene en interesse i, at det går så hurtigt, smidigt og fleksibelt som muligt. Derfor vil vi gøre vort yderste for at informere og beskrive projektet så professionelt, fyldestgørende og udtømmende som muligt.

I selve høringsprocessen indbyder vi igen til en række informations- og dialogmøder. Så mange der er nødvendige. Desuden er du altid velkommen her hos CALUM ENERGY. Har du som nær nabo behov for, at vi kommer forbi til en snak, kommer vi også meget gerne ud til dig.