FOR NATUREN OG MILJØET

Den globale opvarmning, også kaldet klimakrisen, er vores generations største udfordring. Den løses kun ved at reducere afbrændingen af fossile brændstoffer og erstatte disse af bæredygtige, vedvarende energikilder. Vi kommer til at mangle energi og mest af alt, kommer vi til at mangle elektricitet. Det danske strømforbrug forventes at femdobles frem mod 2050. Solenergi spiller en helt afgørende rolle her.
IEA, det internationale energiagentur har i 2020 konstateret, at solenergi er den billigste ressource til at frembringe elektricitet. Med den mængde vi taler om, astronomiske 200 TWh spiller store solcelleparker i det åbne land en helt afgørende og nødvendig rolle. I indenrigs- og Boligministeriets forslag til landsplanredegørelse for 2022 anføres et behov på op imod 36.000 ha, svarende til 360 km2 eller mere end 50.000 fodboldbaner. Andre skøn taler om et behov for mere end 520 km2. Målet er klimaneutralitet i 2045 og 110% reduktion i 2050 i forhold til 1990. Solcelleparker er en realistisk forudsætning for at nå disse mål.

Samtidig står vi i en natur og biodiversitetskrise. Plante og dyrearter uddør hurtigere end nogensinde før. Danmark er det mest opdyrkede land i verden, hvor over 60% er vores areal er landbrugsjord.  Særlig lavbundsjorde, hvor kulstofindholdet udgør mere end 6% udgør et miljømæssigt problem, og bidrager særligt til den globale opvarmning.

Udfordringen og målet er derfor på en og samme tid at skabe bæredygtige og konkurrencedygtige solcelleparker, og samtidig forbedre biodiversitet, miljøet og naturoplevelsen.

 

Den udfordring tager vi meget gerne op i CALUM ENERGY, og vi mener, vi har løsningen.

Indbygget i løsningen ligger også måden vi tilbyder at samarbejde på. Vi har ingen berøringsangst for at inddrage lokale eksperter og eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening i de konkrete løsninger og beslutninger. Samtidig vil vi også gerne udfordre vanetænkning, fordomme og de traditionelle opfattelser af, hvordan en solcellepark skal ud formes og se ud.

Kan en solcellepark udformes uden en indhegning?

Kan vi plante eksempelvis træsorter, som er særligt gode til at lagre CO2 i jorden?

Kan vi plante særlige frø, som i særlig grad giver gode levevilkår for eksempelvis harer, viber, lærker, traner m.m.?

Eller andre eksempler, som i særlig grad understøtter de lokale naturforhold?

I alle tilfælde er svaret ja.

Ved at udfordre vanetænkningen og inddrage alle gode kræfter, kan vi sammen udforme fremtidens solcelleparker.


Målet er klart – v
i skal sammen:

Levere ren, bæredygtig, konkurrencedygtig og vedvarende elektricitet, som er helt afgørende for at overvinde klimakrisen.

Tage CO2 ud af klimaregnskabet og understøtte mulig klimalagring af CO2 i jorden.

Udvikle og opføre solcelleparker, hvor biodiversitet og dyre og planteliv har bedre forhold efter end før opførelsen.

Udvikle og opføre solcelleparker, hvor naturoplevelsen gennem fælles indsats optimeres.