PH Park Hørsholm, rejsegilde

PH PARK, HØRSHOLM

17. januar, 2023

Der var for anden gang på kort tid hejst flag og krans, da der blev holdt rejsegilde på byggefelt 4 i PH Park, Hørsholm.

Naturskønt i den tidligere hospitalspark midt i Hørsholm opføres 200 lækre kvalitetsboliger på mellem 65 og 170 m2.

Med rejsegildet fik CALUM sagt tak til Dansk Bolig Byg, håndværkere, rådgivere mfl. for det gode arbejde så vidt.

 

December 2022:
Byggeriet de af lækre kvalitetsboliger i PH Park, Hørsholm, skrider frem og for nyligt var flaget og kransen hejst på toppen af den nye bebyggelse, da der blev holdt rejsegilde for håndværkere, samarbejdspartnere mfl.

Boligerne certificeres som DGNB-guld, der er den højeste bæredygtighedsklasse inden for byggerier i dag.

Visionen med de nye boliger er at virkeliggøre Hørsholm Kommunes ambition om et nyt boligområde med kvalitetsbyggeri og fokus på fællesskaber samt moderne boformer for alle generationer og familietyper.
Bebyggelsen ligger naturskønt i den tidligere hospitalspark midt i Hørsholm.

 

Jesper Korsbæk, udviklingsdirektør hos CALUM A/S, er glad for at have nået en milepæl i byggeriet:
”Jeg er sikker på, at bebyggelsen og de omgivende parkarealer vil blive et stort aktiv. Ikke alene for de glade beboere, som senere flytter ind. Men også for kvarteret og byen i øvrigt.”

Han takkede Hørsholm Kommune, arkitekten, rådgiveren og Dansk Boligbyg for det gode samarbejde. Han roste også de ca. 60 håndværkere på byggeriet for – dag for dag – at frembringe de gedigne og flotte boliger.

Læs mere om projektet her:

PH Park, Hørsholm